Δευτέρα

ΗΜΕΡΑ ΦΡΟΥΤΟΥ

Αγαπητοί γονείς,

 Όπως θα γνωρίζετε ήδη το σχολείο μας συμμετέχει στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ HAPPENS μαζί με έξι ακόμα σχολεία από άλλες χώρες της Ευρώπης.

 Το ζητούμενο του Προγράμματος αυτού είναι η βελτίωση της υγείας και ευεξίας της σχολικής μας κοινότητας στοχεύοντας πιο συγκεκριμένα στη σωστή διατροφή, τον αθλητισμό καθώς και τις δραστηριότητες που διασφαλίζουν την ψυχική μας υγεία.

Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν οργανώνουμε πολλαπλές δράσεις στον κάθε έναν από τους τρεις τομείς με τους οποίους ασχολούμαστε, μία εκ των οποίων είναι και η Ημέρα Φρούτου, κάθε Δευτέρα.

Κατά τη διάρκεια της Ημέρας Φρούτου οργανώνουμε διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες που σκοπό έχουν να εξοικειώσουν τους μαθητές με τα φρούτα, να καλλιεργήσουν την αγάπη για αυτά και να προωθήσουν την κατανάλωσή τους  από κάθε μαθητή του σχολείου. Εκτός αυτού όμως, οι μαθητές καλούνται να φέρουν και να φάνε από ένα τουλάχιστον φρούτο παίρνοντας μέρος σε έναν διαγωνισμό στον οποίο η τάξη με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στη δραστηριότητα κερδίζει τα περισσότερα αστέρια, που θα την οδηγήσουν σε ένα βραβείο στο τέλος του μήνα.

Πιστεύοντας στη σπουδαιότητα της υγιεινής διατροφής και στην ανάγκη της ενίσχυσης της θετικής στάσης των παιδιών απέναντι σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής σας καλούμε να στηρίξετε την προσπάθειά μας αυτή, ενθαρρύνοντάς τα να καταναλώνουν φρούτα καθημερινά, και δίνοντάς τους φυσικά το ανάλογο παράδειγμα που μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ισχυρό από κάθε άλλη εκπαιδευτική διαδικασία. 

Σας ευχαριστούμε,
Η παιδαγωγική ομάδα Erasmus+ HAPPENS.                                          

Δεν υπάρχουν σχόλια: