Παρασκευή

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ''ΕΛΙΑ Η ΤΙΜΗΜΕΝΗ''

Στo πλαίσιo της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης οι μαθητές της Δ’ τάξης  με την καθοδήγηση των δασκάλων τους  κ. Παΐλα Αφροδίτη και κ. Κλαυδιανού Μαρία υλοποίησαν εκπαιδευτικό πρόγραμμα με τίτλο <<Η ελιά η τιμημένη>>. Μέσα από την έρευνα, τη συλλογή και την επεξεργασία  πληροφοριών  οι μαθητές κατανόησαν τη διατροφική αξία της ελιάς, τις θεραπευτικές της ιδιότητες ,τον συμβολισμό και τον ρόλο της  από την αρχαιότητα μέχρι τη σημερινή εποχή. Δικαιολογημένα  λοιπόν τη χαρακτηρίσαμε <<τιμημένη>>.Δεν υπάρχουν σχόλια: