Τετάρτη

ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΗΣ Δ΄ΤΑΞΗΣ

 Στο πλαίσιο προγράμματος αγωγής υγείας που υλοποιούν φέτος τα δύο τμήματα της Δ΄τάξης με θέμα “Διαχείριση συγκρούσεων και κρίσεων στο σχολικό περιβάλλον”,την Δευτέρα , 2 Νοεμβρίου 2015, τα παιδιά πήραν μέρος σε βιωματικό εργαστήρι κατά του σχολικού εκφοβισμού με τίτλο :"Bullying-free : Προώθηση ενός δημοκρατικού σχολείου χωρίς σχολική βία", που πραγματοποιήθηκε από εξειδικευμένα στελέχη (ψυχολόγους και κοινωνικούς λειτουργούς) του ΚΕΑΝ (ΚΥΤΤΑΡΟ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΕΩΝ ΝΕΩΝ) στο χώρο του σχολείου μας. Οι μαθητές μέσα από βιωματικές δραστηριότητες , παιχνίδια ρόλων και μέσα από τη χρήση καινοτόμων μέσων (comic, animation spots) κατανόησαν την έννοια του σχολικού εκφοβισμού, τα χαρακτηριστικά και τις μορφές του. Έγιναν θύτες, θύματα και παρατηρητές παρεμβαίνοντας σε κάθε περίπτωση στην επίλυση των συγκρούσεων. Ευχαριστούμε τα μέλη του ΚΕΑΝ που συνέβαλαν στην ευαισθητοποίηση των μαθητών στην αναγνώριση και αντιμετώπιση περιστατικών εκφοβισμού! Στο πλαίσιο του προγράμματος θα ακολουθήσει ενδοσχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών καθώς και εκπαίδευση όσων γονέων επιθυμούν με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του σχολικού εκφοβισμού.

Δεν υπάρχουν σχόλια: